Введите слово, значение которого Вас интересует:

нажмите сюда, чтобы развернуть список словарей

Значение слова «писати».

Украинский толковый словарь

ПИСАТИ

пис´ати

пиш´у, п´ишеш, недок.

1.
перех. і без додатка . Зображувати рукою на папері або іншому матеріалі графічні знаки (літери, цифри і т. ін.). || Займатися писанням. || Відтворювати такі знаки за допомогою спеціального приладдя. Писати крейдою . Писати олівцем . || Передавати за допомогою таких знаків слова, текст і т. ін. || Дотримуватися певного написання. || Володіти письмом якої-небудь мови; уміти відтворювати систему письмових знаків цієї мови. || Робити записи музики спеціальними знаками. Писати нотні знаки . || перен. Бити кого-небудь. || Дотримуватися на письмі певних орфографічних правил, певного написання.

2.
перех. , про кого що , також із спол. що. Повідомляти про що-небудь письмово або у пресі. || у що , на що , перех. і без додатка , кому , до кого . Звертатися до кого-небудь письмово, надсилати комусь листа.

3.
перех. і без додатка . Складати і записувати який-небудь текст.

4.
перех. і неперех. Займатися літературною діяльністю, бути письменником. || до чого . Вміщувати свої твори в якому-небудь періодичному виданні. || Певним чином будувати письмову розповідь або використовувати який-небудь мовний стиль, якісь особливості мови.

5.
перех. і без додатка , з кого чого . Створювати твір живопису. || у сполуч. зі сл. писанка. Розписувати, прикрашати малюнками, візерунками. || у сполуч. зі сл. ворота. Мазати дьогтем, щоби знеславити дівчину.

6.
перех. і без додатка , заст. Давати кому-небудь ім'я, рідше прізвище, занотовуючи його в документі. || у що . Зараховувати до якоїсь соціальної групи, угруповання, закладу і т. ін., роблячи відповідний запис. Писати в армію .

выполнено за 0.00 сек.